Om Familjelyftet 2018-07-03T13:55:13+00:00

Om Familjelyftet

”Familjelyftet drivs av kompetenta socialarbetare med stor kunskap och erfarenhet på området. De har också medverkat i flera kurser och varit betydelsefulla inspiratörer till blivande socionomer på vår utbildning.”

PhD Stig-Arne Berglund , Inst. för socialt arbete, Umeå universitet

Anneli Jonsson

anneli-jonssonSkol- och Familjelyftet har en tro på att alla våra barn och ungdomar växer och utvecklas i miljöer som är goda och tillåtande. Att alla våra elever sitter inne med kunskap och krafter som växer sig starka med rätt vägledning och rätt förutsättningar. För att vi ska kunna lyckas med det så behöver vi lyfta blicken och våga se helheten.

Med flera års erfarenhet av att ha arbetat på socialtjänsten och inom skolan har övertygelsen stärkts i att vi behöver samverka mer mellan skolan och hemmet. Vi behöver också arbeta mer med de värderingar och de normer som vi bär med oss och som påverkar våra beteenden och våra beslut varje dag. Vi behöver skapa trygga forum där vi kan träffas,  samtala och identifiera frågor som är viktiga för oss.

Vi behöver stötta varandra i vårt arbete och lyfta det som fungerar. Vi behöver bli bättre på att lyssna till våra egna behov, och andras, för att förstå hur vi kan utvecklas tillsammans.

Anneli Jonsson är utbildad socionom med inriktning socialpedagogik, har en grundläggande psykoterapiutbildning och är en av grundarna till Skol- och Familjelyftet. Anneli har lång erfarenhet av familjerådgivning, familjerätt, utbildning i olika former av föräldrastöd och handledning med arbetsgrupper inom för- och grundskolan och gymnasiet. Har under flera år arbetat inom skolans elevhälsa och ansvarat för kontakten med elevernas föräldrar.

Anneli arbetar med behovsanalyser kopplade till diskrimineringslagen och skollagen. Identifierar behov och är med och skapar förutsättningar för ett fungerande utvecklingsarbete både i skolan och i hemmet. Ett fungerande bemötande och en fungerande kommunikation är viktiga grundstenar för att kunna skapa tillit och värme i relationen mellan barn och föräldrar men även mellan elever och pedagoger. Detta har också visat sig vara framgångsfaktorer för goda relationer mellan hem och skola.

Skol- och Familjelyftet vill gärna komma till din arbetsplats och berätta mer om hur vi arbetar. Även du som förälder är varmt välkommen att kontakta oss för råd och stöd.