Om Familjelyftet 2016-12-04T12:14:26+00:00

Om Familjelyftet

”Familjelyftet drivs av två kompetenta socialarbetare med stor kunskap och erfarenhet på området. De har också medverkat i flera kurser och varit betydelsefulla inspiratörer till blivande socionomer på vår utbildning.”

PhD Stig-Arne Berglund , Inst. för socialt arbete, Umeå universitet

Anna-Karin Bäck

anna-karin-backAnna-Karin Bäck är utbildad socionom med inriktning socialpedagogik, diplomerad coach samt utbildad COPE-ledare och har flera års erfarenhet av familjerätt, processledning och förebyggande och hälsofrämjande arbete och då främst i frågor rörande barn och familj. Anna-Karin har arbetat flera år inom elevhälsan och har en god kunskap kring elevers hälsa i skolan.

Att arbeta för att skapa inflytande och delaktighet för föräldrar i sina barns vardag är enligt Anna-Karin en av de viktigaste uppdragen i ett förebyggande arbete och en självklar del för att våra barn-och ungdomar ska få möjlighet att växa upp till trygga och omsorgsfulla vuxna.

Utanför Familjelyftet tillbringar Anna-Karin gärna tid med sin familj och har förmånen att få vara farmor till en liten kille på nu 2 år. En stor lycka och livets efterrätt som förgyller hennes vardag!

Anneli Jonsson

anneli-jonssonAnneli Jonsson är utbildad socionom med inriktning socialpedagogik och har en grundläggande psykoterapiutbildning-barn, familj och samspel, är diplomerad coach, COPE-ledare och har en universitetsutbildning i yrkesmässig handledning. Anneli har lång erfarenhet av familjerådgivning, familjerätt, utbildning i olika former av föräldrastöd och handledning med arbetsgrupper inom skolan. Har under flera år arbetat inom skolans elevhälsa och ansvarat för kontakten med elevernas föräldrar.

Anneli arbetar främst med bemötande och kommunikation på såväl grupp som individnivå. Dessa två grundläggande faktorer har goda förutsättningar för att skapa tillit och värme i relationen mellan barn och föräldrar. Detta har också visat sig vara framgångsfaktorer för relationen mellan hem och skola.

Vi sidan om Familjelyftet är Anneli lagledare i sonens fotbollslag och följer även dottern med intresse i hennes idrottsaktiviteter. Hon tränar även själv när tillfälle ges och satsar ständigt på nya utmaningar.