frustrerad förälder 2017-04-10T15:39:24+00:00

Familjelyftets arbete handlar om att du som förälder ska känna att du är kompetent och viktig. Hos oss får du hjälp med att tydliggöra och medvetandegöra din situation genom att sätta ord på dina funderingar och dina tankar.

Tillsammans arbetar vi för att du ska använda dina styrkor och dina förmågor på det sätt du önskar. Vi utgår från din vilja men hjälper dig även att se det från fler perspektiv för att öka kunskapen om omgivningen och dess förväntningar.

 

Vårt arbete följer en tydlig struktur som bygger på att ställa frågor, skapa utrymme för reflektion, spegla och ge feedback för att skapa ökad medvetenhet, eget ansvar och fördjupat lärande.

Vi lever i ett samhälle där förändringar sker snabbt och kravet på att kunna anpassa sig till dessa förändringar och att lära nytt är ständigt närvarande.

Som föräldrar ställs vi inför många nya händelser och allt fler beslut att fatta i vår vardag.

I en tillvaro som upplevs kravfylld är det lätt att tappa bort sig själv och vad jag egentligen vill vilket kan leda till att både motivation och energi går förlorad. Vi står ständigt inför val och prioriteringar– det handlar inte bara om att välja utan även om att välja bort.

Som förälder behöver du inte veta exakt vad du behöver svar på utan det blir vårt gemensamma arbete att ta reda på det tillsammans.

För Familjelyftet är det viktigt att du som förälder går från mötet med oss, med en känsla av att du blivit lyssnad på, sedd och bekräftad i din föräldraroll.

Vårt gemensamma mål blir att göra dig som förälder trygg i din föräldraroll och skapa de rätta förutsättningarna för att du ska kunna göra de val som du tycker är viktiga.