Familjelyftet för kommun 2017-01-13T11:12:55+00:00

Familjelyftet för kommun

Familjelyftet erbjuder insatser efter biståndsbeslut från socialtjänsten och vänder sig främst till föräldrar och familj. Vi erbjuder samtal enskilt och i grupp, föreläsningar och yrkesmässig handledning.

Yrkesmässig handledning

Det övergripande syftet med handledningen är att deltagarna skall nå en yrkesmässig växt och identitet.

Handledningsgrupperna kan organiseras med deltagare från samma verksamhet, och det går även bra att blanda personal från olika områden, i grupp om 5-7 personer.
Gruppen träffas regelbundet på avsatt tid- 1,5 tim./tillfälle vanligtvis varannan vecka under en tidsbestämdperiod.

Handledningens sekretess är av stor vikt och även gruppdeltagarnas kontinuerliga närvaro är av stor betydelse för utvecklingen av handledningsprocessen.

Fokus är personligt upplevda och arbetsrelaterade situationer, som alla deltagare har eget ansvar för att förbereda och ha med sig till handledningstillfället.

Det kan vara situationer i arbetet som man vill ha hjälp att förbereda sig inför eller en upplevelse man vill dela med sig av för att få stöd och avlastning.

Föreläsningar

Familjelyftet erbjuder föreläsningar med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Hur ser förutsättningarna ut på vår arbetsplats att arbeta främjande och upplevs det meningsfullt och begripligt i praktiken?

Vad betyder det att se och arbeta med något innan det har hänt?
Vilka effekter får det och kommer jag som utövare inom socialt arbete att märka någon skillnad?

Familjelyftets föreläsningar är indelade i två delar där första delen är av informationsbaserad karaktär medan del två vänder sig till deltagarna som tillsammans får arbeta med frågor som rör deras verksamhet och profession.

Föreläsningen ligger som grund för att skapa, eller upprätthålla, en positiv förändring och engagera medarbetare i att se hur man tillsammans kan bli starkare både som grupp och som individ.

Familjelyftets föreläsningar kan med fördel användas som inspirationsföreläsning till arbetsgrupper och som en del en vidareutbildning.

Samtal enskilt och i grupp

Familjelyftet erbjuder insatser efter biståndsbeslut från socialtjänsten och vänder sig främst till föräldrar och familj.

Det arbete som Familjelyftet utgår ifrån bygger på evidensbaserade metoder och aktuell forskning och strävan är att alltid att möten och samtal ska upplevas trygga, engagerade och vara till stöd för en positiv förändring tillsammans.

Vi möter människor enskilt såväl som i grupp och skräddarsyr även lösningar för speciella behov som uppstår.

Hör gärna av er vid funderingar eller frågor. Tillsammans kan vi hitta lösningar som passar bäst för er.