Familjelyftet för företagare 2017-07-03T14:18:41+00:00

Familjelyftet för företagare

Är du arbetsgivare, chef eller ledare som har ett intresse av en välmående personal och en fungerande verksamhet?

Vill du att arbetet som du utför ska vara av god kvalité och bygga på kunskap och hållbarhet?

Låt ditt företag bli en av de mest attraktiva arbetsplatserna på marknaden genom att erbjuda hälsosamtal!

Insikt 3 Plus 1. Individuellt hälsosamtal

Individuellt hälsosamtal kan erbjudas till din personal som en uppföljning av medarbetarsamtalet.

Samtalen handlar om att tydliggöra arbetstagarens livssituation och ta fram strategier som leder till ökad förmåga att fatta kloka beslut på jobbet och i vardagen.

Familjelyftet verkar som ett arbetsplatsnära stöd med tydligt syfte att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i frågan ”Hur förena föräldraskapet utifrån arbetsgivarens krav”

Idag finns det en företagshälsovård som fokuserar på åtgärder kring arbetsrelaterade frågor. Familjelyftet fokuserar på att se helheten där även familjens situation är en del i en fungerande arbetsmiljö.

Inspirationsföreläsningar och workshopar

Familjelyftet erbjuder föreläsningar med fokus på att hitta glädje och inspiration för en ökad attraktiv arbetsmiljö.

Vi utbildar er att lyfta blicken, ställa de rätta frågorna för att skapa förutsättningar till en positiv förändring och engagera medarbetare i att se hur man tillsammans kan bli starkare både som grupp och som individ.

Föreläsningen ligger som grund för att skapa, eller upprätthålla, en positiv förändring och engagera medarbetare i att se hur man tillsammans kan bli starkare både som grupp och som individ.

Familjelyftets föreläsningar kan med fördel användas som inspirationsföreläsning till arbetsgrupper och som en del i en vidareutbildning.

Yrkesmässig handledning

Det övergripande syftet med handledningen är att deltagarna skall nå en yrkesmässig växt och identitet.

Handledningsgrupperna kan organiseras med deltagare från samma verksamhet, och det går även bra att blanda personal från olika områden, i grupp om 5-7 personer.
Gruppen träffas regelbundet på avsatt tid- 1,5 tim./tillfälle vanligtvis varannan vecka under en tidsbestämdperiod.

Handledningens sekretess är av stor vikt och även gruppdeltagarnas kontinuerliga närvaro är av stor betydelse för utvecklingen av handledningsprocessen.

Fokus är personligt upplevda och arbetsrelaterade situationer, som alla deltagare har eget ansvar för att förbereda och ha med sig till handledningstillfället.

Det kan vara situationer i arbetet som man vill ha hjälp att förbereda sig inför eller en upplevelse man vill dela med sig av för att få stöd och avlastning.

Ta kontakt med Familjelyftet idag så berättar vi hur vi kan hjälpa dig!